Εκτύπωση

Πιστοποίηση Ποιότητας Προιόντων & Υπηρεσιών

Οι Αεραγωγοί  Χανίων  ακολουθώντας τις εξελίξεις,  προχώρησαν σε πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας EΝ ISO 9001:2008.